تحقیق فولادهاي ميكروآلياژي

تحقیق فولادهاي ميكروآلياژي

تحقیق فولادهاي ميكروآلياژي

دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، فولادهاي ميكروآلياژي

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

چكيده
فولادهاي ميكروآلياژي به عنوان خانواده‌اي از فولادهاي كم آلياژ با استحكام بالا هستند توليد فولادهاي ميكروآلياژي يكي از مهمترين پيشرفت هاي متالورژيكي چند دهه اخير بوده است ، اين فولادها به خاطر داشتن تركيب عالي از خواصي همچون استحكام بالا ، چقرمگي مطلوب ، انعطاف پذيري و قابليت جوشكاري مناسب ،‌از اهميت ويژه‌اي برخوردارند مقادير بسيار جزئي از عناصر ميكروآلياژي مي توانند تأثير به سزايي بر خواص نهايي فولاد داشته باشند .
از آنجايي كه اين فولادها هنوز در دست تحقيق مي باشند و همچنين از آنجائيكه يكي از روش هاي بهبود خواص در فولادهاي ميكروآلياژي فرآيندهاي ترمومكانيكي (‌از قبيل Hot rolling Forgingو...) مي باشند لذا در اين پروژه هدف ، بررسي اين فرآيند ها و همچنين معرفي و طبقه‌بندي فولادهاي ميكروآلياژي مي باشد .
كليد واژه : فولادهاي ميكروآلياژي ، ترمومكانيكال،‌ آهنگري